Türkmenistanda milli elektron poçta we messenjer işe giriziler

Türkmenistanda milli elektron poçta we messenjer işe giriziler

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünärmenleri Türkmenistanda ilkinji milli onlaýn hat-habar alyş-çalyş ulgamyny —messenjer programmasyny we mobil goşundysyny döretdiler. Täze milli programmany işe girizmek bilen baglanyşykly meseleler hakynda wise-premýer B.Öwezow Hökümet mejlisinde habar berdi.

Bellenilişi ýaly, täze döwrebap milli elektron poçtasyny döretmek üçin programma üpjünçiligi «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip taýýarlanyldy. Programma häzirki wagtda synagdan geçirilýär. Bu programma çözgüdi poçta hyzmatlaryndan peýdalanmaga mümkinçilik berýän moduly öz içine alýar.
Internet ulgamy arkaly bu ykjam programma üpjünçiliginiň üsti bilen onlaýn görnüşde hat-habarlary alyşmak, toparlaýyn söhbetdeşlikleri guramak, sesli we wideojaňlaryny amala aşyrmak, dürli görnüşdäki elektron faýllary ugratmak hem-de kabul etmek mümkinçiligi bar.