“Barselona” maliýe kynçylyklary sebäpli gyşky transferden ýüz öwürdi

“Barselona” maliýe kynçylyklary sebäpli gyşky transferden ýüz öwürdi

“Barselona” gyşky transfer penjiresinde kluba täze futbolçylary satyn almaga mümkinçilik bermeýän düýpli maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu barada sovsport.ru belläp geçýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, ýanwarda iň bolmanda bir futbolçy bilen şertnama baglaşmak üçin Ronald Kumanyň topary ilki kimdir birini satmaly bolýar.
“Marca” gazeti kataloniýalylara şikes sebäpli birnäçe aý oýna gatnaşyp bilmeýän Ansu Fatiniň ornuny çalşyrjak merkezi goragçynyň we hüjümçiniň gerekdigini habar berýär. Gyşda bu orunlaryň güýçlenmegini üpjün etmek üçin ýolbaşçylar esasy toparyň oýunçylaryndan aýlyk haklaryny 30 göterim azaltmaga razy bolmagy haýyş etdiler.
Şeýle-de, geçen tomusda “Barselonanyň” esasy transfer maksatlarynyň biriniň Memfis Depaý bolandygy bellenilýär, ýöne hut maliýe kynçylyklary sebäpli oýunçy “Lionda” galdy. 2021-nji ýylyň tomsunda futbolçy erkin agent bolar.
Ýatlap geçsek, ispan La Ligasynyň dokuz tapgyryndan soň “Barselona” 11 utuk gazanyp, turnir tablisasynda sekizinji orunda ýerleşýär. Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyrynda kataloniýalylar turniriň başynda üç oýunda hem ýeňiş gazandylar.