Aşgabatda 34-nji we 37-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşme girizildi

Aşgabatda 34-nji we 37-nji awtobus ugurlaryna üýtgeşme girizildi

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy ýolagçylaryň isleglerini kanagatlandyrmak, awtobus gatnawlarynyň bökdençsizligini üpjün etmek maksady bilen, 34-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi” we 37-nji “Wokzal – Kardiologiýa merkezi” awtobus ugurlaryna käbir üýtgeşmeleriň girizilýändigini ýolagçylara habar berdi.

34-nji awtobus ugry “Wokzal” belleniş nokadyndan badalga alyp, «Kemine köçesi – Türkmenbaşy şaýoly – Ýunus Emre köçesi – Ankara köçesi – 10 ýyl Abadançylyk köçesi – “Berkarar” söwda-medeni dynç alyş merkezi – 10 ýyl Abadançylyk köçesi – Türkmenbaşy şaýoly – Arçabil şaýoly – Atatürk köçesi – Endokrinologiýa merkezi – Atatürk köçesi – Arçabil şaýoly – 1970-nji köçe - Kardiologiýa merkezi» ugry boýunça hereket eder.
Yzyna «Kardiologiýa merkezi – 1970-nji köçe - Arçabil şaýoly – Milli Olimpiýa sport toplumy – Arçabil şaýoly – Garaşsyzlyk şaýoly – A.Nyýazow şaýoly – Türkmenbaşy şaýoly – Gurbansoltan eje şaýoly - “Wokzal” belleniş nokady» ugry boýunça hereket eder.

37-nji awtobus ugry “Wokzal” belleniş nokadyndan badalga alyp, «Kemine köçesi – Türkmenbaşy şaýoly – A.Nyýazow şaýoly – Garaşsyzlyk şaýoly – Arçabil şaýoly – Atatürk köçesi – Endokrinologiýa merkezi – Atatürk köçesi – Arçabil şaýoly – 1970-nji köçesi – Kardiologiýa merkezi» ugry boýunça hereket eder.
Yzyna «Kardiologiýa merkezi – 1970-nji köçesi – Arçabil şaýoly – Türkmenbaşy şaýoly – 10 ýyl Abadançylyk köçesi – “Berkarar” medeni dynç alyş merkezi – 10 ýyl Abadançylyk köçesi – Ankara köçesi – Ýunus Emre köçesi – Türkmenbaşy şaýoly – Gurbansoltan eje şaýoly – “Wokzal” belleniş nokady» ugry boýunça hereket eder.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312443391.