Çehiýa koronawirus pidalarynyň sany boýunça Ýewropada birinji ýerde

Çehiýa koronawirus pidalarynyň sany boýunça Ýewropada birinji ýerde

Çehiýa ilatyň her 100 müňünde ölüm sanyny göz öňünde tutsak, koronawirus pidalarynyň sany boýunça Ýewropada birinji orny eýeleýär. Muny Ýewropanyň keselleriň öňüni alyş we gözegçilik merkeziniň maglumatlary delillendirýär diýip, spbdnevnik.ru habar berýär.

Geçen hepdede Çehiýada bu görkeziji 11,02-ä ýetdi. COVID-19 pandemiýasy başlaly bäri ol ýerde koronawirus bilen kesellemegiň 335 102 ýagdaýy ýüze çykaryldy. Ýokanç 3 251 adamyň ölümine sebäp boldy. Çehiýanyň ilaty bolsa 10,6 mln adama barabar.
Çehiýada soňky iki hepdede 1 722 adamyň ýogalandygy bellenilýär.
Antireýtingde onuň yzyndan bu görkeziji boýunça öň birinji orny eýelän Andorra, soňra Belgiýa, Ermenistan we Çernogoriýa gelýär. Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary boýunça, dünýäde pandemiýa başlaly bäri 45,5 milliondan gowrak adam koronawirus bilen keselledi, 1,18 mln adam ýogaldy. Çehiýa kesellänleriň umumy sany boýunça dünýäde 27-nji orunda ýerleşýär we Ýewropada 9-njy orny eýeleýär. Ýewropa ýurtlaryndan pandemiýa başlaly bäri koronawirus ýagdaýy, esasan, Fransiýada (1,4 mln) we Ispaniýada (1,1 mln) ýüze çykaryldy.
Belläp geçsek, keseliň güýzki ösüşi bilen baglylykda Çehiýanyň häkimiýetleri 5-nji oktýabrdan adatdan daşary ýagdaý režimini girizdiler.