UFC-niň eks-çempiony Anderson Silwa karýerasyny tamamlady

UFC-niň eks-çempiony Anderson Silwa karýerasyny tamamlady

MMA-nyň braziliýaly söweşijisi Anderson Silwa karýerasyny tamamlaýandygyny mälim etdi. Bu barada sport24.ru habar berýär.

Ýekşenbe güni 45 ýaşly türgen UFC Vegas 12 turnirinde ýamaýkaly söweşiji Ýuraý Holldan ýeňildi. Emin Silwany tehniki nokaut diýip hasap edenden soň, söweş dördünji raundda tamamlandy.

“Bu gün ýönekeý bir sebäp bilen aýratyn gün – men bütin ömrümi bagyş eden sportumdan gidýärin. Hawa, men ýeňildim. Ýöne men ähli zatlary ölçäp, täzeden oýlananymdan soň özümi hakykatdan bagtly duýdum. Köp ýyllaryň dowamynda meni goldandygyňyz üçin ähliňize minnetdarlyk bildiresim gelýär. Şeýle-de, söweşmäge mümkinçilik beren Allatagalla minnetdar.
Men kynçylyklary, päsgelçilikleri we şübheleri ýeňip geçip biljekdigiňize görelde bolup, siziň ýadyňyzda we ýüregiňizde galaryn diýip umyt edýärin. Hernäçe kyn bolsa-da, ýüz öwürmek hakynda hiç haçan pikir etmäň. Men sizi söýýärin we hormatlaýaryn” – diýip, Silwa özüniň instagramynda ýazdy.

Özüniň karýerasynda Silwa bir gezek orta agramda UFC-niň çempiony boldy we bu tituly on gezek üstünlikli gorady. Bäş gezek “Agşamyň iň gowy söweşi” baýragynyň eýesi boldy. Silwanyň hasabynda 45 söweş bolup, olardan 34-si ýeňiş bilen tamamlandy (23 – nokaut bilen).