Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy.

Owganystandan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny, nebit koksyny, özbegistanly işewürler polietilen satyn aldylar.
Bulardan başga-da, Russiýanyň, Hytaýyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň, Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna boýalan tüýjümek önümleri, trikotaž matalary, nah matany we ýüplügi satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 10 million 344 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Hytaýyň, Beýik Britaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri 22 million 328 müň manatlyk nah ýüplügi satyn aldylar.