Ukrainaly boksçy Usik britaniýaly Çisorany ýeňdi

Ukrainaly boksçy Usik britaniýaly Çisorany ýeňdi

Ukrainanyň agyr agramda çykyş edýän boksçusy Aleksandr Usik Londonda geçirilen boks agşamynyň çägindäki tutluşykda britaniýaly Derek Çisorany ýeňdi.

Duşuşyk tutuş 12 raund dowam etdi, 33 ýaşly ukrainaly türgen eminleriň biragyzdan gelen karary bilen ýeňiş gazandy - 117-112, 115-113, 115-113.
Tutluşyk "Uembli" stadionynda geçdi.
Munuň özi birinji agyr agram derejesinde öňki absolýut dünýä çempiony Usik üçin professional ringdäki 18 söweşde 18-nji ýeňiş boldy. Ýeňişleriň 13-sini ol nokaut bilen gazanypdy. 36 ýaşly, 32 ýeňişli Çisora ​​barada aýdylanda bolsa, bu onuň onunjy ýeňlişi boldy.
Çisorany ýeňen Usik WBO-nyň (Bütindünýä boks guramasy) wersiýasy boýunça dünýä çempionlygy ugrundaky göreş üçin hökmany bäsdeş statusyny saklap galdy. Bu guşak häzirki wagtda britaniýaly Entoni Joşua degişlidir.