Makgregor UFC-niň ýeňil diwizionyna dolanýandygyny mälim etdi

Makgregor UFC-niň ýeňil diwizionyna dolanýandygyny mälim etdi

Garyşyk stiliň irlandiýaly söweşijisi Konor Makgregor karýerasyny Absolýut göreş çempionatynda (UFC) ýeňil agramlylaryň diwizionynda dowam etdirjekdigini mälim etdi diýip, russian.rt.com habar berýär.

“Şu wagt McGregor FAST barlaghanasyndan geldim. Bedeni doly gözden geçirmek işi tamamlandy, onuň netijeleri hem geldi – ýeňil diwizion ugrunda” – diýip, Makgregor özüniň Twitterinde ýazdy.

Ýatlap geçsek, Makgregor 2020-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Porýe bilen söweşjekdigini yglan edipdi. Neşir edilen posterde UFC guramasy barada hiç zat aýdylmady. Şondan soň Porýe UFC-niň howandarlygynda Makgregor bilen söweşmäge razy bolandygyny habar berdi. Makgregor hem guramanyň teklibi bilen razylaşdy.
Öň, Konoryň tälimçisi Jon Kawana Makgregoryň Dastin Porýe bilen söweşiniň 77 kilogramda geçjekdigini aýtdy. Soň UFC-niň prezidenti Deýna Uaýt bu maglumaty ret etdi.
Soňky gezek Makgregor oktagona 2020-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda çykdy. Şonda ol Donald Serronäni birinji raundda nokauta gidirdi. Irlandiýalynyň hasabynda 22 ýeňiş we dört ýeňliş bar.