Şwesiýa koronawirusdan saplanjak ilkinji ýurt bolup biler

Şwesiýa koronawirusdan saplanjak ilkinji ýurt bolup biler

Şwesiýa koronawirus pandemiýasyny ýok etmek üçin zerur bolan 60-70% immun gatlagyny gazanjak ilkinji ýurt bolup biler diýen pikiri lukman-immunolog, aýratyn howply keseller boýunça hünärmen Wladislaw Žemçugow RIA Nowosti bilen gürrüňdeşlikde aýtdy.

Bu ýerli häkimiýetleriň COVID-19 bilen göreşde saýlap alan esasy strategiýasynyň gönüden-göni netijesi bolar. Ýatlap geçsek, olar toparlaýyn immuniteti gazanmagy pandemiýany has çalt ýeňip geçmegiň iň ygtybarly usuly hökmünde kabul edip, berk karantin çärelerinden ýüz öwürdiler.
Şol bir wagtyň özünde Wladislaw Şwesiýanyň öz lukmançylyk pudagyna ynamlydygyny, enjamlaryň, reanimasiýa otaglarynyň, kislorodyň, derman serişdeleriniň ýeterlik boljakdygyna şübhelenmeýändigini belledi. Häzirki günde ýurtda koronawirus ýagdaýy köp, ýöne kesel ýokuşanlaryň arasynda ýogalanlaryň sany az.