Türkmenistan Halkara sport lukmançylygy federasiýasynyň agzalygyna goşulýar

Türkmenistan Halkara sport lukmançylygy federasiýasynyň agzalygyna goşulýar

Türkmenistan Halkara sport lukmançylygy federasiýasynyň (FIMS) agzalygyna girmek boýunça işlere girişýär. Degişli teklip bilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow çykyş etdi.

Türkmenistanyň halkara sport guramalarynyň işine toplumlaýyn gatnaşmagy maksada laýyk hasaplanylýar. Şu güne çenli ýurdumyz şeýle düzümleriň 7-siniň, sportuň dürli görnüşleri boýunça halkara sport federasiýalarynyň 48-siniň, ÝUNESKO-nyň bedenterbiýe we sport boýunça Hökümetara komitetiniň agzasy bolup durýar.
Halkara sport lukmançylygy federasiýasy – bu dünýäniň köp sanly ýurtlarynyň sport lukmançylygynyň milli assosiasiýalarynyň işini birleşdirýän Halkara jemgyýetçilik guramasydyr.