Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlary boýunça maslahata gatnaşdy

Türkmenistan Durnukly ösüş maksatlary boýunça maslahata gatnaşdy

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetinde Aziýa we Ýuwaş umman üçin Ykdysady we durmuş toparynyň (ESKATO) wekilleri bilen wideoduşuşyk geçirildi. Sebit onlaýn maslahatynyň çäklerinde ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwynyň maglumatlaryny ulanmak meselelerine bagyşlanan wezipeler we ilatyň tebigy hereketini hasaba almagyň görkezijileri we analitik ugurlary ölçemek üçin ulanmak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Bu duşuşykda netijeli hyzmatdaşlygyň we ony Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmek ýaly ileri tutulýan ugurlary ilerletmegiň mümkinçilikleriniň meseleleriniň giň toplumy we beýlekiler ara alnyp maslahatlaşyldy.
Maslahatda DÖM-niň görkezijilerini, döwlet maglumatlaryny we ilatyň hem-de ýaşaýyş jaý gaznasynyň ýazuwynyň maglumatlaryny döretmek üçin gurallary ulanmagyň meselelerini mundan beýläk-de işläp düzmek barada pikir alşyldy.