Habib Getji bilen söweşden näçe gazandy?

Habib Getji bilen söweşden näçe gazandy?

Rus söweşijisi Habib Nurmagomedow amerikaly Jastin Getji bilen çempionlyk guşagyny goramak ugrundaky soňky söweşinden 6 million dollardan gowrak girdeji gazandy diýip, The Sports Daily habar berýär.

Mundan başga-da, çempion agşamky çykyşy üçin 50 müň dollar baýrak aldy, söweşden öň dürli mahabat çärelerine gatnaşandygy üçin bolsa oňa ýene 40 müň dollar baýrak berildi.
Ýokarda getirilen sanlara aýratyn tölegli ýaýlymlardan tutumlar we beýleki hemaýatkärlik tölegleri girmeýär.
Ýeri gelende ýatlasak, Habib Getjini ýeňenden soň UFC-däki karýerasyny tamamlaýandygyny aýtdy. Ol karýerasynyň dowamynda 29 söweşde 29 gezek ýeňiş gazandy.