ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň düzümi tassyklanyldy

ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň düzümi tassyklanyldy

Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň düzümi hem-de bu topar hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy (ÝUNESKO) bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek, bu guramanyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.