Ronaldu "Barselona" bilen boljak oýna gatnaşyp bilmez

Ronaldu "Barselona" bilen boljak oýna gatnaşyp bilmez

Turiniň "Ýuwentusynyň" portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu koronawirus üçin ikinji gezek oňyn synag tabşyrdy. Bu barada Marca neşirine salgylanyp, Sputnik gullugy habar berýär.

Ussat oýunçynyň 13-nji oktýabrda Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň ýerleşýän ýerinde tabşyran koronawirus barlaglary oňyn netije görkezipdi. 35 ýaşly futbolçy karantinde eglenmezlik üçin şol günüň ertesi Turine uçmaga howlukdy. Sebäbi ol wirusdan aýňalyp bilse, 28-nji oktýabrda Ispaniýanyň “Barselonasy” bilen Çempionlar ligasynda boljak oýna gatnaşmaga umyt edýärdi.
Habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, hüjümçi COVID-19 üçin gaýtadan synag tabşyrdy. Täze synag Ronaldunyň henizem bu ýokançdan saplanmandygyny görkezdi.
Şeýlelikde, portugaliýaly hüjümçi "Barselona" garşy oýunda meýdança çykyp bilmez. UEFA-nyň teswirnamalaryna görä, oýundan bir hepde öň tabşyrylan koronawirus barlagy negatiw çykanlygynda, portugaliýaly hüjümçä oýna gatnaşmaga rugsat berlip bilnerdi.