Öňdebaryjy futbol klublary Ýewropanyň premýer-ligasyny döretmegi maksat edinýärler

Öňdebaryjy futbol klublary Ýewropanyň premýer-ligasyny döretmegi maksat edinýärler

Ýewropanyň öňdebaryjy toparlarynyň köpüsi täze futbol ýaryşyna gatnaşyp bilerler. Bu barada vprognoze.ru belläp geçýär.

Çeşmäniň berýän maglumatlary boýunça, öňdebaryjy ligalardan 10-dan gowrak topar “Ýewropanyň Premýer-ligasy” ady bilen turnir döretmek barada gepleşik geçirýär. Bu toparlaryň arasynda “Liwerpul” bilen “Mançester Ýunaýtediň” hem bardygy bellenilýär. Şeýle-de, “Real”, “Barselona”, “Atletiko”, “PSŽ” we “Ýuwentus” klublarynyň hem şeýle formaty döretmegiň tarapdarydygy belli.
Çeşmäniň maglumatlaryna laýyklykda, guramaçylar FIFA-nyň hemaýat bermegi bilen geçjek täze ýaryşy 2022-nji ýylda başlatmagy meýilleşdirýärler. Turnire 16-18 klub gatnaşar. Häzirki wagtda turnir üçin maýa goýujy gözlenilýär. Bu ýaryşy başlatmak üçin, takmynan, 6 mlrd dollar gerek.
Täze ýaryşa gatnaşjak her bir klub 100 mln dollar möçberinde kepillendirilen töleg alyp bilerler. Eger-de turnir başlasa, ol iň baý klub ýaryşyna öwrüler. Ýewropanyň Premýer-ligasynyň tanyşdyrylyşynyň şu aýda geçiriljekdigi bellenilýär. Täze turniriň oýunlary yzygiderli ýewropa möwsümine goşular.
Häzirki wagtda iň meşhur klub ýaryşy Çempionlar ligasydyr.