ÇL-nyň toparlaýyn tapgyryna gatnaşyjylaryň sany 36 kluba çenli artdyrylyp bilner

ÇL-nyň toparlaýyn tapgyryna gatnaşyjylaryň sany 36 kluba çenli artdyrylyp bilner

UEFA Çempionlar ligasynyň toparlaýyn tapgyryna gatnaşyjylaryň sanyny 2024/25-möwsüminden başlap, 32-den 36 topara çenli artdyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Toparlary hersine alty-altydan topara bölmek teklip edilýär. Ýene bir teklibe laýyklykda, 36 klub on dürli garşydaşa garşy on oýundan oýnar, toparlar ABŞ-nyň sport ligalarynda ulanylýan “Şweýsariýa ulgamyna” meňzeş bolar.
Çeşmäniň berýän maglumatlary boýunça, “Şweýsariýa ulgamy” uly meşhurlyga eýedir, şunuň bilen birlikde toparlaýyn tapgyrda üç sany garşydaş bilen iki oýundan oýnamagyny öz içine alýan häzirki görnüşi öz möwrütini ötürdi diýlip hasaplanylýar.
Bellenilişi ýaly, göz öňünde tutulýan “Şweýsariýa ulgamy” Ýewropanyň öňdebaryjy klublarynyň arasynda has köp duşuşygy geçirmäge mümkinçilik döreder we has köp tomaşaçylary özüne çeker.
2024-nji ýyldan soň girizilmegi göz öňünde tutulýan Ýewropa klub ýaryşlarynyň düzgüni we tertibi geljek hepdelerde maslahatlaşylyp başlanar. Karar indiki ýyl kabul edilip bilner.