HPG-niň wekilleri bilen sebit ykdysadyýetini ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

HPG-niň wekilleri bilen sebit ykdysadyýetini ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Şu gün Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde göni aragatnaşyk arkaly Halkara pul gaznasynyň “Sebit ykdysadyýetini ösdürmegiň mümkinçilikleri: Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa” atly tanyşdyryş çäresi boldy.

HPG-niň wekilleriniň belleýşi ýaly, esasy pudaklary ýeterlik serişdeler bilen üpjün etmek hem-de goldaw bermek maksatnamasynyň ugurlaryny dogry kesgitlemek ilkinji nobatdaky wezipeler bolup durýar. Ýakyn geljekde iş orunlaryny saklamak, kompaniýalara we öý hojalyklaryna maliýe goldawyny bermek, üpjünçiligi pes adamlary goramak hem-de ykdysadyýeti dikeltmek üçin hereket etmegiň jikme-jik meýilnamasyny döretmek çärelerini dowam etmegiň zerurdygy nygtaldy.
Şunda Türkmenistanda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen tassyklanan we häzirki wagtda işjeň durmuşa geçirilýän koronawirus pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça dessin durmuş-ykdysady çäreleriň meýilnamasynyň ähmiýetini bellemek gerek.