Türkmenistanda 2200-den gowrak bankomat hereket edýär

Türkmenistanda 2200-den gowrak bankomat hereket edýär

Häzirki wagtda Türkmenistanda 2200-den gowrak bankomat hereket edýär. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow Türkmenistanyň maliýe-ykdysady ulgamynyň durnukly ösüşine beren seljermesinde belleýär. 

Banklar maliýe serişdelerini çekmek üçin amatly şertleri döredýärler we ilatyň maliýe bazary ulgamyna işjeň gatnaşmagy üçin teklipleriň gerimini ep-esli giňeldýärler. Hyzmat etmegiň tehnologik görnüşleriniň ösüşi belli bir bank hyzmatlaryny ýerine ýetirmek üçin niýetlenen aralykdan işleýän enjamlaryň sanynyň artmagynda aýdyň görünýär.