Aşgabatda Estetiki merkez açyldy

Aşgabatda Estetiki merkez açyldy

Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda täze açylan Estetiki merkezde gözelligiň we estetikanyň ähli ugurlary boýunça raýatlarymyza ýokary hilli kosmetiki hyzmatlary bermek üçin zerur şertler döredildi.

Döwrebap merkeziniň bölümleri adam bedeniniň gözelligini, agramy düzetmek işini, owkalamak, dynç alyş amallaryny, saç bejermek we kosmetologiýa hyzmatlary bilen birlikde saglyk hyzmatlaryny hem hödürleýär. Bu ýerde dürli aýak kesellerini, şol sanda süýji keseli sebäpli ýüze çykýan alamatlary ir anyklamak hem mümkin bolar.
Bu merkezde raýatlara maslahat beriş, estetiki lukmançylygyň umumy ugurlary boýunça okuw sapaklaryny geçirmek boýunça bölümler hem bar. Şol sanda bu ýerde işlejekler üçin ýerli we daşary ýurtly hünärmenleriň gatnaşmagynda okuwlar geçirilip durlar.