NVIDIA lukmançylyk işläp taýýarlamalary üçin kuwwatly çözgüt hödürleýär

NVIDIA lukmançylyk işläp taýýarlamalary üçin kuwwatly çözgüt hödürleýär

Angliýada NVIDIA tarapyndan saglygy goraýyş ulgamynda emeli intellektiň işi üçin iň güýçli kompýuter serweri işe giriziler. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, 3dnews.ru habar berdi.

NVIDIA-nyň maglumatyna görä, täze superkompýuter dünýädäki iň güýçli 30 kompýuteriň hataryna girýär.
Superkompýuteriň ady Cambridge-1 bolar we ol NVIDIA DGX SuperPOD ulgamynda işlär. Täze serweriň iň tygşytly kompýuterleriň biri boljakdygy bellenilýär.

“Dünýädäki saglyk meselelerini çözmek EI-ni ulanmak üçin ägirt uly hasaplaýyş güýjüni talap edýär. Cambridge-1 Angliýanyň innowasiýa merkezine öwrüler we innowasiýa gözleglerine we derman serişdeleriniň tapylmagyna kömek eder" - diýip, kompaniýanyň esaslandyryjysy hem-de ýolbaşçysy Jensen Huang belleýär.

Kompaniýanyň habaryna görä, serwer 2020-nji ýylyň ahyryna çenli işe giriziler. Işiň başlangyç döwründe GSK, AstraZeneca, Oksford Nanopore Technologies, Beýik Britaniýanyň Milli Saglyk Gullugy we Londonyň Korollyk Kolleji ýaly iri derman we gözleg kompaniýalary serwer çeşmelerine girip bilerler.