Beýik Britaniýada Ýewro-2020 futbol oýunlary ýatyrylyp bilner

Beýik Britaniýada Ýewro-2020 futbol oýunlary ýatyrylyp bilner

2021-nji ýylda Londonda meýilleşdirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň oýunlary koronawirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylyp bilner. Bu barada Beýik Britaniýanyň medeniýet, KHBS we sport ministri Oliwer Dauden habar berdi. Muny rossaprimavera.ru ýetirýär.

“Men turnir geçer diýip umyt edýärin. Ýöne häzirki wirusy we ony öňünden aýdyp bolmaýandygyny göz öňünde tutsaň, men kepil berip bilmeýärin” – diýip, Dauden aýdýar.

Onuň pikiriçe, 2021-nji ýylyň gyşynda koronawirusyň täzeden ýaýramak ähtimallygy bar, şonuň üçin Ýewropa çempionatynyň oýunlaryny geçirmek barada karara gelnende, ilatyň saglygyndan ugur alnar.

“Janköýerler howpsuz bolmasa, turniriň geçirilmegini islemezler. Eger-de bu howpsuz bolsa, onda, elbetde, biz munuň üstünde işläris” – diýip, Dauden belledi.

Ýatlap geçsek, “Uembli” stadionynda ýedi oýun meýilleşdirilen: Angliýanyň ýygyndysynyň gatnaşmagynda üç toparlaýyn oýun, şeýle-de 1/8 finalyň bir duşuşygy, iki ýarym final we Ýewro final. Ýewro-futbol ýaryşy 2020-nji ýylyň iýunynda Ýewropa ýurtlarynyň 12-siniň 12 dürli şäherinde geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli Çempionat 2021-nji ýyla süýşürildi.