«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap hytaý dilinde çapdan çykdy

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitap hytaý dilinde çapdan çykdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze işiniň daşary ýurtda ilkinji akademiki terjimesi ýerine ýetirildi.

Bu kitabyň hytaý dilinde neşir edilmegi Hytaýyň dostlukly halkyna türkmen halkynyň medeniýeti we dünýägaraýşy bilen tanyşmaga, ynsanperwerlik, myhmansöýerlik, parahatçylyk söýüjilik, dostluk, döredijilik, ahlak we mertebe ýaly müdimi umumadamzat gymmatlyklary beýanyny tapan türkmenleriň milli ýörelgelerine has gowy düşünmäge mümkinçilik berer.