Günde näçeräk çaý içmeli?

Günde näçeräk çaý içmeli?

Endokrinolog lukman Mihail Bogomolow "AiF" bilen bolan söhbetdeşlikde saglyga zyýan ýetirmezden günde näçeräk çaý içip boljakdygyny aýtdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, uly adam saglyga zyýan ýetirmezden, günde 400 milligram kofein kabul edip biler.

"Bu maddanyň diňe bir çaýda ýa-da kofede däl, eýsem, kolada, energetik içgilerde, kakaoda we şokoladda-da tapylýandygy sebäpli, kofeniň gündelik sarp edilişini hasaplamak üçin kofein birligini - 100% milligram kofeini hödürledik" - diýip, Bogomolow aýtdy.

Şeýlelik bilen, bir litr ýuwan demlenen çaýda bir kofe birligi (KB) bar, şonuň üçin günde dört litr töweregi çaý içip bilersiňiz. Ortaça ajylykdaky ýarym litr çaý bir KB bolar, beýle ýagdaýda günde iki litrden gowrak çaý bilen çäklenmeli. Öz gezeginde, dört KB eýe bolan güýçli çaýyň gündelik dozasy, takmynan, 1,8 litr bolar.

"Bir söz bilen aýdanyňda, çaý düzüminde iň oňat kofein bolan örän sagdyn içgidir: ony aşa köp ulanmak kyn, şol bir wagtyň özünde onuň bilen ençeme peýdaly antioksidantlara eýe bolarsyňyz".