Türkmenistan “GDA+DÜNÝÄ: Syýahatçylygyň güýji” halkara onlaýn maslahatyna çakylyk aldy

Türkmenistan “GDA+DÜNÝÄ: Syýahatçylygyň güýji” halkara onlaýn maslahatyna çakylyk aldy

Guramaçylaryň bellemegine görä, 30-njy sentýabrda geçjek çärä Russiýadan, Özbegistandan, Gyrgyzystandan, Gazagystandan, Türkmenistandan, Täjigistandan, Azerbaýjandan, Belorussiýadan, Hytaýdan, Bolgariýadan, Tailanddan, Horwatiýadan, Italiýadan, Latwiýadan, Müsürden, Katardan we beýleki 50 ýurtdan syýahatçylyk integrasiýasy boýunça halkara hünärmenler çagyrylýar. Bu barada ORIENT habar berýär.

Pandemiýadan soňky döwürde dünýä syýahatçylygyny güýçlendirmek meselesi üns merkezinde bolar.
Maslahatyň temalary:

  • Halkara syýahatçylygy dikeltmek;
  • Bilim syýahatçylygy matrisalary;
  • Ulag innowasiýalary;
  • Medeni täzelikler;
  • Sport syýahatçylygy;
  • Syýahatçylyk önümlerini sanlaşdyrmak.

Maslahatyň guramaçylary GDA-nyň Ykdysady ösüş boýunça iş merkeziniň syýahatçylyk komiteti we “Güýçli Russiýa” jemgyýetçilik hereketiniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda Russiýanyň täjirçilik däl guramalarynyň utgaşdyryjy geňeşidir.