Pandemiýa zerarly Belarusda galan ildeşlerimiz ýörite uçuş bilen ýurdumyza getirildi

Pandemiýa zerarly Belarusda galan ildeşlerimiz ýörite uçuş bilen ýurdumyza getirildi

“Türkmenhowaýollary” awiakompaniýasynyň Boeing 737-800 uçary şu gün agşam Minskden Türkmenabat halkara howa menziline gondy diýip, Turkmenportal habar berdi.

Belarusyň T5784 ýörite gatnawy koronawirus pandemiýasy sebäpli uçuşlar togtadylandan soň bu ýurtda galmaga mejbur bolan türkmenistanlylaryň 100-den gowragyny getirdi.
Türkmen raýatlarynyň “Türkmenhowaýollarynyň” uçarlary bilen öz watanyna tapgyrlaýyn getirilmegi döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň görkezmesi bilen amala aşyrylýar.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahaty bilen, gelen ähli raýatlar hökmany iki hepdelik karantini geçerler.
Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň getirilmegini guramak boýunça işleri dowam etdirýär. Türkmenistanyň Hökümeti pandemiýanyň ýaýramagy sebäpli ozal watanyna gaýdyp bilmedik raýatlaryny yzyna getirmek üçin Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we Hindistandan Türkmenabat halkara howa menziline çarter uçuşlaryny gurady. 120 ildeşimiz serhet geçelgesiniň üsti bilen Özbegistandan öz watanyna gaýdyp geldi.
Ýakyn geljekde ýörite uçuşlar Aziýanyň we Ýewropanyň beýleki ýurtlaryndan hem guralar.