2021-nji ýylda Pakýao bilen Makgregoryň arasyndaky söweş geçiriler

2021-nji ýylda Pakýao bilen Makgregoryň arasyndaky söweş geçiriler

Bütindünýä boks assosiasiýasynyň wersiýasy boýunça ýarym ortaça agramda dünýä çempiony (Super) filippinli Menni Pakýao indiki ýyl iki agram kategoriýasynda Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) eks-çempiony irlandiýaly Konor Makgregora garşy söweşer. Bu barada Pakýaonyň kömekçisi Jeýk Joson habar berdi. Ol taraplaryň duşuşyk barada gepleşikleri alyp barýandygyny tassyklady. Muny rsport.ria.ru ýetirýär.

“Filippinlerden koronawirusyň pidasy bolanlaryň hatyrasyna senator Menni Pakýao geljek ýyl UFC-niň super ýyldyzy Konor Makgregor bilen duşuşar” – diýip, manilastandard.net Josonyň sözlerini getirýär.

Öň, Makgregor özüniň indiki söweşini Pakýao garşy geçirjekdigini aýtdy.
Iýunda Makgregor karýerasyny tamamlaýandygyny üçünji gezek mälim etdi. Geçen gezek ol şeýle bildirişi 2019-njy ýylyň martynda edipdi, ýöne soň dolandy we 2020-nji ýylyň ýanwarynda nokaut bilen amerikaly Donald Serroneden üstün çykdy. 32 ýaşly Makgregor garyşyk başa-baş göreşde jemi 22 gezek ýeňiş gazandy, dört gezek ýeňildi.
41 ýaşly Pakýaonyň hasabynda professional ringde 62 ýeňşi, 7 ýeňlişi we 2 deňe-deňligi bar.