Türkmenistanyň Prezidenti Ýaş hünärmenleri taýýarlamagyň maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaş hünärmenleri taýýarlamagyň maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün Halk Maslahatynyň mejlisinde wideoaragatnaşyk arkaly çykyş edip, Ýaş hünärmenleri taýýarlamagyň maksatnamasyny işläp taýýarlamagy, olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň anyk ugurlaryny kesgitlemegi tabşyrdy. Bu barada TDH habar berdi.

Häzirki wagtda ykdysadyýetimizi sanly ulgama geçirmek boýunça kabul edilen maksatnamalara aýratyn üns bermelidiris diýip, döwlet Baştutany öz çykyşynda belledi.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ylym ulgamynda, ýurdumyzyň akademiki ylmy-barlag institutlarynda, ýokary okuw mekdeplerinde, ylmy-tehnologik, ylmy-kliniki we ylmy-taslama merkezlerinde, tejribe-önümçilik barlaghanalarynda, pudaklaýyn ylmy guramalarda düýpli üýtgeşmeleriň netijesinde, ylym we döredijilik bilen gyzyklanýan ýaşlaryň täze nesli kemala geldi. Zehinli ýaşlar nanotehnologiýalar, energetika, biotehnologiýalar, molekulýar biologiýa, oba hojalygy, ekologiýa we genetika, maglumat-aragatnaşyk ulgamlary boýunça önjeýli işleri alyp barýarlar diýip, TDH habar berýär.