Nike-iň arassa girdejisi 2020-2021-nji maliýe ýylynyň birinji çärýeginde 11% ýokarlandy

Nike-iň arassa girdejisi 2020-2021-nji maliýe ýylynyň birinji çärýeginde 11% ýokarlandy

Amerikan sport eşiklerini öndüriji Nike 31-nji awgustda tamamlanan 2020-2021-nji maliýe ýylynyň birinji çärýeginiň jemi boýunça arassa girdejisini ýyllyk aňlatmasynda 11% ýokarlandyryp, 1,518 milliard dollara çenli ýetirdi. Bu barada kompaniýanyň maliýe hasabatynda aýdylýar. Muny 1prime.ru ýetirýär.

Hasabat döwründe paýyň azaldylan girdejisi bir ýyl ozalky 0,86 dollardan 0,95 dollara çenli ýokarlandy. Kompaniýanyň girdejisi 1%, ýagny 10,59 milliard dollara çenli azaldy. Walýuta üýtgemelerini hasaba almasaň, görkeziji geçen maliýe ýylynyň birinji çärýeginiň derejesinde galdy.
Aziýa-Ýuwaş ummany sebitinde we Latyn Amerikasy ýurtlarynda girdeji 18% pese düşdi, Hytaýda – 6% ýokarlandy, Ýewropa, Ýakyn Gündogar we Afrika ýurtlarynda – 5% artdy, Demirgazyk Amerikada – 2% pese düşdi.
Kompaniýanyň onlaýn-söwdasy iýun-awgustda 82% ýokarlandy. Şol bir wagtyň özünde, Nike fiziki dükanlaryň köpüsiniň çärýegiň dowamynda açyk bolandygyna garamazdan, olaryň girdejisiniň azalandygyny belleýär.
Nike kompaniýasynyň paýnamalary sişenbe güni goşmaça söwdada 13,1% gymmatlady. Ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň kapitaly 15,4%, ýagny $176,84 milliarda çenli ýokarlandy.
Nike Inc. amerikan kompaniýasy sport egin-eşiklerini, aýakgaplary we aksessuarlary öndürmek boýunça dünýä bazaryndaky liderleriň biri bolup durýar. Ol 1964-nji ýylda esaslandyryldy, onuň ştab-kwartirasy Biwertonda (Oregon ştaty, ABŞ) ýerleşýär.