Habibiň menejeri: “Makgregor psihiki taýdan durnuksyz, Çimaýew ony öldürer”

Habibiň menejeri: “Makgregor psihiki taýdan durnuksyz, Çimaýew ony öldürer”

Habib Nurmagomedowyň we çeçen gelip çykyşly şwesiýaly söweşiji Hamzat Çimaýewiň menejeri Ali Abdelaziz Çimaýew bilen irlandiýaly Konor Makgregoryň arasynda söweş geçirmek mümkinçiligine baha berdi. Bu barada news.sportbox.ru habar berýär.

— Men Hamzat üçin psihiki taýdan durnuksyz söweşiji bilen söweşleri islämok. Konor Makgregor psihiki taýdan durnuksyz. Men oňa üstünlik arzuw edýärin — diýip, Abdelaziz aýdýar. — Hamzat ony öldürer. Ol, hakykatdanam, öldürer. Hamzat Konor Makgregory maýyplaryň arabasynda oturdar we ol galan ömrüni sypaljykdan iýmitlenip geçirer.
— Neýt Dias, Horhe Maswidal — şulardan biri, meniň pikirimçe, Hamzata garşy çykyp biler. Bu ýigitler ulurak, olar weteranlar, olar ajaýyp söweşijiler, ýöne olar hem munuň üçin ýeterlik derejede gowudyr diýip pikir edemok.

Tomusda Çimaýew birbada üç söweşijini uruşmaga çagyrdy: Neýt Dias, Horhe Maswidal we Konor Makgregor. Irlandiýaly söweşiji özüniň Twitterinde çagyryşy kabul etmäge taýýardygyny ýazdy.
Ýatlap geçsek, geçen hepdede Çimaýew 17 sekuntyň içinde Las-Wegasda UFC turnirinde amerikaly Jerald Merşerti ýeňdi. 26 ýaşly söweşiji 77,1 kg çenli we 83,9 kg çenli agram kategoriýalarynda çykyş edýär. Çimaýewiň MMA-da dokuz ýeňşi bar, häzirlikçe ol ýeňilmän gelýär.