20-nji sentýabrdan ABŞ-da TikTok we WeChat programmalaryny ýüklemek gadagan ediler

20-nji sentýabrdan ABŞ-da TikTok we WeChat programmalaryny ýüklemek gadagan ediler

ABŞ-nyň çäginde WeChat we TikTok hytaý programmalaryny ýüklemek gadagan ediler. Bu barada ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň habarnamasynda aýdylýar. Muny Regnum agentligi habar berýär.

Söwda ministrliginde WeChat we TikTok programmalaryny ýaýratmak ýa-da olaryň işini goldamak boýunça islendik hyzmatyň 20-nji sentýabrdan gadagan boljakdygy bellenilýär. Bu programmalary onlaýn-dükanlar arkaly ýüklemek gadagan edilýär.
Habarnamada, aslynda, Hytaýda işlenilip düzülen bu programmalara Birleşen Ştatlardaky ulanyjylaryň elýeterliligini doly ýok etmek barada gürrüň edilýändigi nygtalýar. Şeýle-de, onda “Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň ABŞ-nyň milli howpsuzlygyna, daşary syýasatyna we ykdysadyýetine howp salmak üçin bu programmalary ulanmak mümkinçiliklerini we sebäplerini görkezendigi” bellenilýär.
Google we Apple kompaniýalary ABŞ-nyň ýaşaýjylary üçin elýeterli bolan platformalaryndan hytaý programmalaryny aýyrmaly bolarlar. Eýýäm TikTok we WeChat programmalary bolan ulanyjylar bolsa olary täzeläp bilmezler. Ýöne amerikan kompaniýalary ABŞ-nyň çäginden daşary WeChat bilen işleşip bilýärler.
Ýatlap geçsek, ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp 6-njy awgustda, eger-de serwisiň amerikan bölegi 45 günüň içinde amerikan kompaniýalaryna satylmasa, ABŞ-da TikTok-y gadagan etmek hakynda permana gol çekdi. Şeýlelik bilen, Ak öýüň talap ediji möhleti hut 20-nji sentýabrda tamamlanýar.