Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 30 mln-dan geçdi

Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 30 mln-dan geçdi

Koronawirus bilen kesellänleriň tutuş dünýä boýunça sany 30 milliondan geçdi. Muny halkara guramalarynyň, federal we ýerli häkimiýetleriň maglumatlary esasynda hasaplamalary alyp barýan Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary tassyklaýar, diýip TASS habar berýär.

Uniwersitetiň maglumatlaryna görä, kesellänleriň sany 30 003 378, aradan çykanlar 943 203 adam, gutulanlar 20 398 381 adam. Kesellileriň iň köp ýaýran ýeri ABŞ-da (6 664 021) hasaba alyndy. Ondan soňra Hindistan (5 118 253) we Braziliýa (4 419 083).