Hytaýda täze smartfonlaryň 60%-i 5G aragatnaşyk ulgamyna eýe

Hytaýda täze smartfonlaryň 60%-i 5G aragatnaşyk ulgamyna eýe

Hytaýda awgustda satylan täze smartfonlaryň ýarysyndan köpüsi 5G mobil aragatnaşygyny göterýär. Bu barada Hytaýyň Maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary akademiýasynyň (CAICT) hasabatyna salgylanmak bilen cnTechPost portaly habar berýär. Muny Regnum habarlar agentligi ýetirýär.

CAICT-iň maglumatlary boýunça, awgustda Hytaýda 26,9 mln smartfon satyldy. Guramanyň maglumatlary boýunça, şu ýylyň iýulynda bu görkeziji 2019-njy ýylyň degişli döwrüne gatnaşygy boýunça 34,8% pese gaçdy. Bu gurluşlaryň 16,1 milliondan gowragy (60,1%) 5G modemi bilen üpjün edildi. 2020-nji ýylyň ýanwaryndan awgustyna çenli Hytaýda 5G standart aragatnaşygyny göterýän jemi 93,7 mln smartfon satyldy. Hytaýda smartfonlaryň üpjünçiliginiň 90%-den gowragynyň ýerli öndürijilere degişlidigi bellenilýär.
Hytaýda smartfonlaryň üpjünçiliginiň umumy göwrümi 2020-nji ýylyň birinji 8 aýynyň içinde 202 milliona barabar boldy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 19,5% azdyr. Bu döwürde bazarda, umumy alanyňda, 301 sany täze model hödürlenildi. Üpjünçiligiň pese gaçyşy täze koronawirus ýokanjynyň ýaýrawynyň netijeleri bilen düşündirilýär, ýagny bu ýagdaý sebäpli smartfonlaryň önümçiligi gowşady we isleg hem azaldy.
Sentýabrda HHR-iň Senagat we tehnologiýa ministrliginde Hytaýda 5G aragatnaşygyny ulanyjylaryň sanynyň 60 mln adamdan geçendigi habar berildi.