«Türkmenistan» banky mebel, hojalyk we durmuş enjamlary satyn alnanda 3% keşbek hödürleýär

«Türkmenistan» banky mebel, hojalyk we durmuş enjamlary satyn alnanda 3% keşbek hödürleýär

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky şanly Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllygy mynasybetli şeýle aksiýa yglan edýär diýip, "Нейтральный Туркменистан" gazeti habar berýär.

Habara laýyklykda, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň «Altyn Asyr» bank kartlarynyň eýeleri bankyň ýurduň mebel, hojalyk we durmuş enjamlaryny satýan dükanlarynda nagt däl töleg terminallary arkaly töleg geçirenlerinde, yzyna gaýtarylýan pul – keşbek 0,5 göterimden 3 göterime çenli ýokarlanýar.
Şahamçalaryň salgylary we telefonlary bankyň resmi web sahypasynda görkezilen. Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň merkezi edarasynyň telefon belgisi: +99312440304.