«Forbes» iň baý amerikanlaryň sanawyny neşir etdi

«Forbes» iň baý amerikanlaryň sanawyny neşir etdi

Amazon iri onlaýn-reteýleriniň ýolbaşçysy Jeff Bezos $179 mlrd möçberindäki baýlygy bilen bassyr üçünji ýyl “Forbes” žurnalynyň hasaby boýunça ABŞ-nyň iň baý raýatlarynyň her ýylky reýtingini esaslandyrdy. Bu barada news.ru habar berýär.

Amazon-yň 56 ýaşly ýolbaşçysynyň yzyndan Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjylaryň biri Bill Geýts ($111 mlrd) ýerleşdi. Facebook kompaniýasynyň ýolbaşçysy Mark Sukerberg $85 mlrd bilen üçünji boldy. Onuň yzyndan maýa goýujy Uorren Baffet ($73,5 mlrd) we Oracle korporasiýasyny esaslandyryjylaryň we ýolbaşçylaryň biri Larri Ellison ($72 mlrd) gelýär.
Iň baý amerikanlaryň onlugyndan Microsoft korporasiýasynyň eks-ýolbaşçysy Stiw Balmer ($69 mlrd), işewür we oýlap tapyjy Ilon Mask ($68 mlrd), Google korporasiýasyny esaslandyryjylar Larri Peýj ($67,5 mlrd) bilen Sergeý Brin ($65,7 mlrd), Walmart iri söwda toruny döredijiniň gyzy Elis Uolton ($62,3 mlrd) hem ýer aldy.
Sanawa gatnaşýanlaryň jemi baýlygy bu ýylda 3,2 trillion dollara ýetdi, bu geçen ýylyň reýtingindäkä garanda 240 milliard dollar köpdür.
Neşiriň hasaplamasy boýunça, 2020-nji ýylyň 25-nji awgustyndan Bezosyň “arassa bahasy” rekord 199,7 milliarda ýetdi. Neşir Bezosyň “tehnologiýa ägirdinde uly paýa eýe bolýandygy üçin, paýnamalaryň bahalarynyň hatda kiçiräk üýtgeşmesiniň hem onuň baýlygynyň üstüne milliardy goşup ýa-da aýryp biljekdigini” belleýär.