Hindistan koronawirus bilen kesellänleriň sany boýunça dünýäde ikinji orna çykdy

Hindistan koronawirus bilen kesellänleriň sany boýunça dünýäde ikinji orna çykdy

Hindistanda täze koronawirus ýokanjy bilen kesellänleriň sany 4,2 milliondan geçdi, ýurt bu görkeziji bilen dünýäde ikinji orna çykdy. Muny Jons Hopkins uniwersitetiniň saýtynda neşir edilen maglumatlar delillendirýär. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Bu ýurtda bir gije-gündizde täze rekord, ýagny 90 802 keselli bellige alyndy, netijede ýurt kesellänleriň umumy sany boýunça Braziliýadan öňe geçdi we häzir diňe ABŞ-a ýol berýär. Mundan başga-da, Hindistanda pandemiýa başlaly bäri 72 müň adam ýogaldy, 3,3 million adam sagaldy. Hindistanda ýokanç örän çalt depgin bilen ýaýraýar, bu görkeziji ABŞ bilen Braziliýanyň bilelikdäki görkezijisinden hem ýokary.
Hindistanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň maglumatlary boýunça, Hindistanda ölüm görkezijisi dünýädäki ortaça görkezijä garanda pes. COVID-19-ly näsaglaryň 0,5%-i öýkeniň emeli howa täzelenişi ýagdaýynda, 2%-i intensiw terapiýa bölümlerinde ýerleşýärler, 3,5-den az göterimi kislorod kömegini alýar.
Dünýäde koronawirus bilen kesellänleriň sany 27 milliondan geçdi. Ýogalanlaryň sany 882 053 adama, gutulanlaryň sany 18 054 711 adama barabar.