Nurmagomedowyň tälimçisi MakGregor bilen bolup biljek jogap söweşi barada aýtdy

Nurmagomedowyň tälimçisi MakGregor bilen bolup biljek jogap söweşi barada aýtdy

Habib Nurmagomedowyň tälimçisi Hawýer Mendes UFC-iň prezidenti Dana Uaýtyň rus pälwany bilen Konor MakGregoryň arasynda täze söweş guramakçy bolýandygyny aýtdy. Bu barada Daily Express habar berýär.

Mendes geljek girdejini göz öňünde tutup, Uaýtyň bu söweşiň başa barmagy üçin elinden gelenini etjekdigine ynanýar.
Onuň sözlerine görä, irlandiýaly söweşiji-hä söweşmek isleýär, Nurmagomedowam UFC-niň häzirki çempiony. Diýmek, bu söweşiň başa barmagy bolup biläýjek zat. Özi-de gaty köp adam muny görmek isleýär.

"Şeýle-de bolsa, rus türgeniniň täzeden söweşmäge razy bolup-bolmazlygy — bu eýýäm başga mesele" — diýip, Mendes belleýär.