“Zoom-yň" esaslandyryjysy sanlyja sagatda 4,2 milliardyň eýesi boldy

“Zoom-yň" esaslandyryjysy sanlyja sagatda 4,2 milliardyň eýesi boldy

"Zoom" wideo konferensiýa hyzmatyny ýerine ýetirýän Zoom Video Communications amerikan kompaniýasynyň esaslandyryjysy Erik Ýuan duşenbe güni birnäçe sagadyň dowamynda 4,2 milliard dollar baýady diýip, Bloomberge salgylanyp, TASS habar berýär.

Bellenilişi ýaly, ABŞ-da elektron fond söwdasynda Zoom Video Communications-yň paýnamalary birnäçe sagadyň dowamynda 26% ýokarlanyp, 410 dollara ýetdi. Bu tendensiýa dowam etse, Ýuanyň baýlygy 20 milliard dollardan geçer diýip Bloomberg belleýär.
Pozitiw korporatiw hasabatlary çap edilenden soň, kompaniýanyň paýnamalary birden gymmatlady. Ýuan Zoom Video Communications-yň baş direktory, direktorlar geňeşiniň başlygy, şeýle hem Prezidenti bolup durýar.
Täze koronawirusyň ýaýramagy we köp adamyň uzakdan işlemek tertibine geçmegi bilen baglylykda, "Zoom-yň" meşhurlygy görnetin artdy. Şeýle-de bolsa, ol ulanyjylaryň şahsy maglumatlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça degişli çäreleriň görülmeýändigi zerarly birnäçe gezek tankyda sezewar boldy.