NASA-nyň astrofizigi wagt boýunça syýahat etmegiň mümkindigini aýtdy

NASA-nyň astrofizigi wagt boýunça syýahat etmegiň mümkindigini aýtdy

Fizikanyň hereket edýän kanunlary adamzat wagt boýunça syýahat edip biler diýip çaklamaga mümkinçilik berýär. Şeýle bildirişi NASA-nyň astrofizigi Luiza Riofrio aýtdy. Bu barada inforeactor.ru habar berýär.

Geçmişe ýa-da geljege düşmek adamyň heniz akyl ýetirip biliş çäginden daşary ýerleşýär, ýöne gipotetik taýdan bu hadysa mümkindir diýip, astrofizik ynanýar. Onuň pikiriçe, hünärmenler şeýle mümkinçiligi heniz köp wagtlap öwrenmeli bolarlar.
Özüniň teoriýasyny alym Halkara kosmiki stansiýasyna eltilen atom sagatlarynyň kömegi bilen barlamagy teklip edýär. Olar lazer şöhlesiniň tizliginiň görkezijilerini ölçemäge mümkinçilik berýärler. Luiza Riofrio Aýda “Apollon” missiýasy bilen gurnalan retroreflekterleriň we lazerleriň kömegi bilen alnan barlaglaryň netijelerini deňeşdirdi. Ol ýagtylygyň tizligi hemişelik bolup bilmeýär diýen netijä geldi. Has dogrusy, ol wagtyň üýtgemegi bilen üýtgeýär. Şu açyşy hasaba almak bilen, Rifordio adamlaryň wagt boýunça hereket etmeginiň mümkindigini aýdýar.