Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi garamagyndaky Halkara gatnaşyklary institutynyň administratiw-tehniki hünärmenleri taýýarlamak boýunça Okuw merkeziniň uçurymlarynyň arasynda daşary işler ministrliginiň ulgamynda tejribelik geçmek üçin bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin resminamalary 1-20-nji sentýabr aralygynda 9:00-dan 18:00 aralygynda tabşyrmaly.
Goşmaça maglumat üçin — Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 108 salgysy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgi: (+99312) 44-57-84.