«Belawia» Aşgabada uçuşlaryny togtatmagynyň möhletini uzaltdy

«Belawia» Aşgabada uçuşlaryny togtatmagynyň möhletini uzaltdy

Belarus awiagatnadyjysy «Belawia» Türkmenistana uçuşlaryny bes etmeginiň möhletini 30-njy sentýabra çenli uzaltdy, diýip awiakompaniýanyň saýtynda habar berilýär.

«Belawia-nyň» uçarlary 14-nji sentýabra çenli Russiýa (Woroneže, Kazana, Nižniý Nowgoroda uçuşlar 24-nji oktýabra çenli togtadyldy), 6-njy sentýabra çenli Riga we 30-njy sentýabra çenli Gruziýa uçuşlaryny amala aşyrmaz.
Awiakompaniýa müşderilerine serişdelerini yzyna gaýtaryp almak üçin arza bermegi ýa-da uçuşlaryny 2021-nji ýylyň 30-njy martyna süýşürmegi teklip edýär.