Türkmenistan Belarusda galan watandaşlarymyzy Minskden alyp gaýdar

Türkmenistan Belarusda galan watandaşlarymyzy Minskden alyp gaýdar

Koronawirus pandemiýasy sebäpli Belarusda galan Türkmenistanyň raýatlary «Türkmenhowaýollary» awiakompaniýasynyň Minskden Türkmenabat şäherine ýörite uçuşy bilen Watanymyza dolanarlar. Bu uçuş 23-nji awgust güni agşam meýilleşdirilýär.

Howa menziliniň maglumat gullugynyň berýän habaryna görä, T5 786 gatnawy Minsk milli howa menzilinden Minsk wagty bilen 18:05-de (Aşgabat wagty bilen 20:05-de) uçar. Ol ýerli wagt bilen sagat 00:35-de Türkmenabat halkara howa menziline gonar.
Gelýän raýatlaryň hemmesi iki hepdelik karantini geçmeli bolarlar.
Mundan başga-da, ýakyn wagtda Dubaýdan we Moskwadan türkmen raýatlaryny Watanymyza getirmek üçin ýörite uçuşlar guralar.

Öň, pandemiýa sebäpli Hindistanda galan türkmenistanlylaryň çarter uçuşy bilen Türkmenistana getirilendigini habar berdik.