YouTube, Instagram, TikTok ulanyjylaryň maglumatlary internete ýaýrady

YouTube, Instagram, TikTok ulanyjylaryň maglumatlary internete ýaýrady

Kiberhowpsuzlyk boýunça barlagçylar internet torunda "Instagram", "TikTok" we "YouTube" ulanyjylarynyň şahsy maglumatlaryny özünde jemleýän 235 million sany goragsyz maglumatlar binýadyny tapdylar. Bu barada “Comparitech”-e salgylanyp, “The Next Web” portaly habar berýär.

Birleşdirilen maglumatlar binýadyndaky her bäşinji hasapda ulanyjynyň e-poçta ýa-da telefon belgisi bar. Mundan başga-da, ähli ýazgylarda hasabyň adyny, ulanyjynyň hakyky adyny, suratyny we profil ýazgysyny tapmak bolýar. Açyk maglumatlaryň içinde ulanyjylar bilen bir hatarda, olary yzarlaýjylaryň hem ýaş, jyns, geolokasiýa we beýleki görkezijileri boýunça jikme-jik statistikasy bar.

"Bu maglumatlaryň fişing kampaniýalaryny alyp barýan spamerler we kiber jenaýatçylar üçin belli bahasy ýok. Maglumat köpçülige elýeterli bolsa-da, oňat gurluşly maglumatlar bazasyna birleşdirilendigi ony islendik aýratyn profilden has gymmatly edýär" - diýip, "Comparitech"-iň redaktory Pol Bişoff aýtdy.

Web-skreýpingiň netijesinde toplanan maglumatlary statistika kompaniýalary öz taslamalary üçin ýa-da beýleki kompaniýalara alyp-satmak üçin ulanýarlar. Bişoffyň belleýşi ýaly, parolsyz goralmadyk görnüşde aç-açan elýeterli maglumatlar binýady kiberhowpsuzlyk üçin çynlakaý howp bolup durýar.