Jon Jons ýarym agyr agramda UFC-niň çempionlygyndan ýüz öwürdi

Jon Jons ýarym agyr agramda UFC-niň çempionlygyndan ýüz öwürdi

Garyşyk söweş sungatynyň wekili, agram derejesine garamazdan UFC-niň sanawynda birinjiligi eýeleýän amerikaly söweşiji Jon Jons çempionlyk guşagyndan ýüz öwürdi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Türgen bu barada özüniň Twitter sahypasynda ýazdy we ýarym agyr agramdaky söweşlerde oňa goldaw berenlere sagbolsun aýtdy.

«Şu gün UFC-niň ýolbaşçylary bilen telefonda gürleşdim we ýarym agyr agramda çempionlyk guşagyndan ýüz öwürýändigimi tassyklaýaryn. Bu juda üýtgeşik başdan geçirme boldy, gurama gatnaşanlaryň hemmesine we janköýerlerime tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn» - diýip, Jons aýtdy.

Jons oktagonda jemi 26 gezek ýeňiş gazandy, bir gezek ýeňildi, bir söweş bolsa hasaba alynmady. Amerikaly söweşiji UFC-de 2008-nji ýyldan bäri çykyş edip gelýär.