Ýaponiýanyň jemi içerki önümi rekord derejede pese gaçdy

Ýaponiýanyň jemi içerki önümi rekord derejede pese gaçdy

2020-nji ýylyň ikinji çärýeginde Ýaponiýanyň ykdysadyýeti geçen üç aýda 7,8% pese gaçdy, muny deslapky resmi maglumatlar delillendirýär.
Jemi içerki önümiň pese gaçyşy üç çärýek yzygider bellige alyndy we rekord derejeli boldy, bu COVID-19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasynyň ýaramaz täsiri bilen şertlendirilýär. Bu barada interfax.ru habar berýär.

Ýanwar-mart aýlarynda Ýaponiýanyň JIÖ-i 0,6% pese gaçdy. Analitikler JIÖ geçen ikinji çärýekde ortaça 7,6% pese gaçar diýip çaklapdylar, bu barada Trading Economist habar berýär.
Ýyllyk ölçeginde ýapon ykdysadyýeti 27,2% pese gaçar diýlip çaklanandygyna garamazdan, aprel-iýunda 27,8% pese gaçdy. Birinji çärýekde JIÖ 2,2 göterim pese düşdi.
Alyjylar çykdajysy aprel-iýunda birinji çärýekdäki 0,8% pese gaçyş bilen deňeşdirilende, çärýek aňlatmasynda 8,2% pese gaçdy. Döwlet çykdajylary 0,3% kemeldi (öň – üýtgemedi).
Eksport 18,5% pese gaçdy – bu 2009-njy ýylyň birinji çärýeginden bäri iň ýokary pese gaçyş boldy. Import 0,5% peseldi, bu ýagdaý hem üçünji çärýek yzygider bellige alyndy.