Türkmenistanyň teleradioýaýlymlary döwrebap teleradio enjamlaryny satyn alar

Türkmenistanyň teleradioýaýlymlary döwrebap teleradio enjamlaryny satyn alar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Kararyna laýyklykda, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwrebap teleradio enjamlaryny satyn almak, gurnamak we ulanyşa girizmek barada Birleşen Arap Emirliklerindäki “Sony Professional Solutions MEA FZ-LLC” kompaniýasy (Ýaponiýa) bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.

Bellenilişi ýaly, bu resminama teleradioýaýlymlaryň alyp barýan işleriniň hilini ýokarlandyrmak, döwrebap teleradio enjamlaryny satyn almak, olaryň tehniki binýadyny berkitmek maksady bilen kabul edildi.