Lukman koronawirusa garşy sanjym edilýän günde näme etmeli däldigini aýtdy

Lukman koronawirusa garşy sanjym edilýän günde näme etmeli däldigini aýtdy

Koronawirus ýokanjyna garşy sanjym edilýän günde alkogolly içgileri kabul etmeli däl, sebäbi immunitetiň we sanjymyň täsiriniň gowşamagy mümkin diýip, RIA Nowosti agentligine RF-niň Saglygy goraýyş ministrliginiň ştatdan daşary baş hünärmen-narkology Ýewgeniý Brýun aýtdy.

“Men islendik derman serişdesi, şol sanda sanjym hem (koronawirusa garşy) alkogol bilen alyşmaýar diýip pikir edýärin, sebäbi ilki bilen bu zäherleýji täsir, immunitetiň gowşamagy we sanjymyň täsiriniň gowşamagy” – diýip, ol aýdýar.

Sişenbe güni Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrligi täze koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa milli barlag merkezi bilen Göni maýa goýumyň rus gaznasy bilen bilelikde taýýarlanan dünýäde birinji sanjymy bellige aldy.
Derman serişdeleriniň döwlet ýazgysynyň maglumatlary boýunça, sanjym raýat dolanyşygynda 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda peýda bolar.
Ony 1957-nji ýylda uçurylan Ýeriň ilkinji emeli hemrasynyň hormatyna “Sputnik V” diýip atlandyrdylar. Epidemiýanyň tutuş döwründe Russiýada SARS-CoV-2 koronawirusy bilen 897 599 adam keselledi, olardan 15,1 müňden gowragy ýogaldy, 703 müňden gowragy sagaldy.