Türkmenistan COVID-19 boýunça «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» nobatdan daşary duşuşygyna gatnaşar

Türkmenistan COVID-19 boýunça «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» nobatdan daşary duşuşygyna gatnaşar

Türkmenistanyň DIM-iň ýolbaşçysy, wise-premýer R.Meredow 11-nji awgustda wideoaragatnaşyk boýunça geçiriljek «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» gepleşiginiň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdan daşary maslahatyna gatnaşar. Bu barada ORIENT Türkmenistanyň daşary syýasat edarasyna salgylanyp habar berdi.

Duşuşyga Ýaponiýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Toşimitsu Motegi, Gazagystandan – Muhtar Tleuberdi, Gyrgyzystandan – Çingiz Aýdarbekow, Täjigistandan – Sirojiddin Muhriddin we Özbegistandan – Abdulaziz Kamilow gatnaşarlar.
Nobatdan daşary duşuşygyň dowamynda häzirki epidemiologik ýagdaýy, koronawirus ýokanjyna we onuň täsirlerine garşy göreşde özara gatnaşyklary, şeýle-de pandemiýa şertlerinde geljekki hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanyň lukmançylyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň habar bermegine görä, ýurtda täze görnüşli koronawirus bilen keselleme ýagdaýy bellige alynmady.