Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi

Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi

Karýerasyna täzeden başlan tanymal boksçy Maýk Taýson Roý Jons bilen boljak söweşi barada aýtdy.

Sekiz döwden ybarat boljak söweş 12-nji sentýabrda geçiriler.

“Öňki şöhratymy dikeltmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn. Söweşi nokaut bilen tamamlamaga mümkinçilik bolsa - men hemişe şonuň gözleginde. Biziň ikimiz hem professinal. Biz nädip saklanmalydygyny bilýäris, ýöne her zat bolup biler. Adamlara yza bermek - meniň edip ýören zadym" - diýip, TMZ Taýsonyň sözlerini getirýär.

Bu barada Rambler habar berýär.