MMA-nyň göreşijisi tutluşykda ýeňenden soň, eminiň üstüne topuldy

MMA-nyň göreşijisi tutluşykda ýeňenden soň, eminiň üstüne topuldy

MMA-nyň göreşijisi Ahmad El-Darmaki emine gödek daraşandygy üçin ýaryşlardan çetleşdirildi. Bu hadysa Abu-Dabide UAE Warriors 12 ýaryşynyň çäklerinde ýarym ýeňil agram derejede El-Darmaki bilen Bogdan Kirilenkonyň arasyndaky duşuşykda bolup geçdi. Bu barada sports.ru habar berýär.

Birinji raundda El-Darmaki garşydaşyny demikdiriji emel ulanyp ýeňmegi başardy. Emin Mark Goddard göreşi saklady. Ondan soňra ýeňiji emini iki gezek itekledi. Netijede, ýaryşlardan çetleşdirilmek görnüşinde temmi aldy.