FIFA milli assosiasiýalaryna çökgünligi ýeňip geçmek üçin ýardam berer

FIFA milli assosiasiýalaryna çökgünligi ýeňip geçmek üçin ýardam berer

Halkara futbol federasiýasy koronawirus çökgünliginden gutulmak üçin milli assosiasiýalara kömek meýilnamasyny tassyklady. Onuň çäklerinde FIFA-nyň 211 agza birleşiginiň hersi 1,5 million dollar alar. Bu barada Euronews habar berýär.

Maliýe kömeginiň bir milliony işleri we ýaryşlary täzeden ýola goýmak üçin, 500 000 dollary bolsa aýal-gyzlar futbolyny goldamak üçin gönükdiriler. Her milli birleşme 5 million dollara çenli göterimsiz karz alyp biler. Umuman, FIFA bu maksatlar üçin jemi 1,5 milliard dollar bölüp berdi.
Maliýe kömegini almaga mümkinçilik üç basgançakda açylar. Maliýe serişdeleriniň esasy böleginiň geljek ýylyň ýanwar aýyndan elýeterli bolmagyna garaşylýar.
FIFA-nyň ýörite döredilen utgaşdyryjy komitetiniň gözegçiligi astynda pul paýlamak, ulanmak we karzlary üzmek üçin berk talaplar girizilýär.
Ýüz tutmada pandemiýa we maliýe meýilnamasy bilen baglanyşykly ýitgileriň subutnamasy görkezilmeli. Aýal-gyzlar futbolyna kömek puluny almak üçin jikme-jik ösüş strategiýasyny işläp taýýarlamaly.